logo firmy

Jaroslav Bečvář
Vrtání studní, vrty pro tepelná čerpadla, čištění studní

383 321 154, 603 266 141, 603 872 549

Vrtané studny, vrty pro tepelná čerpadla

 • Naše firma provádí vrtané studny od roku 1999.
 • Úspěšnost naší práce a zárukou dobrých výsledků vrtaných studen je kvalitní technická a odborná způsobilost firmy, zkušení vrtaři a hydrogeologové, dobře reagující na vrtnou problematiku.
 • Naše vrtná technika nám dovoluje provádět vrtané studny i na hůře přístupných a prostorově omezených místech.
 • Našimi zákazníky pro vrtané studny jsou majitelé rodinných domů, chat, zahrádek, ale i zemědělská družstva, obce, spolky, sportovní kluby, stavební firmy, průmyslové závody - všichni, kdo potřebují vyřešit problémy s nedostatkem kvalitní vody.
 • Vrtané studny provádíme ve všech horninách ( jíly, štěrky, tekuté písky, skála, atd. ).
 • Jak vrty naše firma provádí dokazují také reference u předešlých zákazníků.
 • Garantujeme minimální množství 2000 litrů vody za 24hod z jedné vrtané studny.
 • Po konzultaci s proutkařem je možné dát i větší garanci.
 • Vrtané studny jsou vystrojeny silnostěnými PVC nebo Polyetylenovými  rourami s atestem na pitnou vodu.
 • Každá vrtaná studna je obsypána kačírkem ( říční písek 2-4mm ) a vrchní vrstvy jsou za cementovaný nebo jílovaný.
 • Na přání zákazníka jsme schopni vrtanou studnu zlegalizovat a kompletně připravit pro zapojení do provozu ( skruže, čerpadlo, el.instalace, výkopové práce, atd. ).
 • Naše firma provádí i strojní bílení stájí, hal a různých zemědělských objektů.

Provádíme

- Vyhledání vodního zdroje (proutkařem)

- Vrtaná studna prů. 254/200 mm

- Vrtaná studna prů. 254/160 mm

- Vrtaná studna prů. 219/160 mm

- Vrtaná studna prů. 219/140 mm

- Vrtaná studna prů. 178/125 mm

- Průzkumné vrty všech průměrů

- Vrty pro tepelná čerpadla

- Monitorovací vrty

- Pilotní vrty

- Sanační vrty

- Čerpací zkoušky k ověření vydatnosti vrtu

- Projektové dokumentace pro vrtané studny

- Projektové dokumentace pro vrty na tepelné čerpadlo

a další vrtné práce.

Zárukujeme

- minimální množství vydatnosti pramene z vrtané studny je 2000 litrů / 24 hod. ( po domluvě i vyšší garance )

- z vybudované studny garantujeme čístou vodu ( bez písku, bahna, atd )

Kvalita

Vrtané studny provádíme s nejvyšší možnou kvalitou,

- Studny jsou vrtány velkými průměry 254, 219, 178mm.

- Studny jsou vystrojeny kavlitními silnostěnými pažnicemi 6,5mm. 200,160,140,125mm. atestovanými na pitnou vodu.

- Všechny vtané studny jsou izolovány  studnařským bentonitem, proti povrchové nepo pod povrchové nekvalitní vodě. Pro izolaci vrtané studny slouží velký prostor mezi vyvrtanou dírou a vystrojenou zárubnicí.

- O své zákazníky se staráme i po záruční době.

 

Výhody vrtané studny

Trvalý přítok vody, nezávislý na počasí. Vyšší vydatnost zdroje vody ve vrtu, než u klasicky kopané studny. Rychlé vybudovaní vrtané studny a následného používání. Od izolování vrchních pramenů a použití pouze spodních vod. Ve většině případu kvalitnější voda z vrtané studny než ze studny kopané. Menší způsobené škody na pozemku, při budování vrtané studny než u studny kopané. Při budování nění třeba elektrického připojení.

 

 

Způsoby jak vybudovat vrtanou studnu:

 • jako průzkumný hydrogeologický vrt před stavebním povolením. Patřičné formality zařídíme (projekt průzkumných prací, evidence v Geofondu ČR a potřebná ohlášení úřadům) Výhoda tohoto postupu je možnost provedení průzkumného vrtu (vrtané studny) do cca tří týdnů od objednání.
  Po provedení průzkumného vrtu (vrtané studny) zpracujeme dokumentaci ( hydrogeologický posudek a projekt studny) potřebnou pro podání žádosti o stavební povolení.
 • jako vodní dílo až po vydání stavebního povolení.
  Ačkoli vyřízení stavebního povolení není nijak složité, z praxe víme, že vzhledem k zákonem stanoveným lhůtám pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro vrtanou studnu trvá i několik měsíců.
  V případě Vašeho zájmu můžeme ve spolupráci s naší partnerskou firmou na základě plné moci provést patřičné úkony na úřadech spojené s vydáním stavebního povolení.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Jaroslav Bečvář
Řepice 121, 386 01 Strakonice

Tel.: 603 266 141, 383 321 154
e-mail: studnybecvar@seznam.cz

Zadejte poptávku

Tento web používá soubory cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.Více informací