Vrtné práce

Vrtáme i na těžce přístupných místech, do všech druhů půdy.

Zkušební hydrogeologické vrty

Zkušební vrt provádíme za účelem zřízení studny. Díky němu zjistíte umístění a vydatnost vodních pramenů nebo možnou hloubku studny. Dále pak za účelem geologického průzkumu. Výsledkem jsou přesné informace o stavu podloží, které oceníte při projektování jakékoli stavby.

Pro realizaci průzkumného vrtu platí oznámení na příslušném obecním úřadě. Pro vrty hlubší než 30 m je nutné zaslat projekt prací na příslušný krajský úřad a povinností vrtné firmy je také ohlášení prací na Báňském úřadu 8 dní před jejich započetím.

Pilotní, sanační a odvodňovací vrty

Pilotní vrty zajišťujeme v rozmanitých geologických podmínkách ve všech druzích zemin i hornin. Vrtané piloty slouží jako tzv. hlubinné základy pro řadu průmyslových a dalších budov.

Sanačními vrty se efektivně vyčistí znečištěná hladiny podzemní vody. Podzemní voda bývá nejčastěji znečištěna oleji, mazivy, pohonnými hmotami, rozpouštědly, odmašťovadly apod.

Odvodňovacími vrty můžeme odvodnit podmáčené oblasti a odvést vodu z míst přítoku podzemní vody.

Napište nám
pro nezávaznou nabídku

  Kontakt

  Vrtané studny Bečvář s.r.o.

  (administrativa)

  (technické záležitosti, reklamace)

  IČ: 06640281
  DIČ: CZ06640281

  Společnost zapsaná u Krajského soudu
  v Českých Budějovicích,
  spis. značka C 26988/KSCB.

  Kde působíme?